[NL2-NL10] SSS NL25 - JJ vs miniraise and minireraise