Tässä päivän koko kuva. Floppasin fullin, fisulla ei mitään kiinni flopilla ja lopulta saa isomman fullin K7o kädesään


Known players:
Position:
Stack
SB:
$2,09
BB:
$16,93
MP3:
$5,17
Hero:
$20,41

0,25/0,5 Fixed-Limit Hold'em (5 handed)
Hand recorder used for this poker hand: PokerStrategy Elephant 0.67 by www.pokerstrategy.com.

Preflop: Hero is BU with 6:spade: , 6:diamond:
MP3 calls, CO folds, Hero raises, SB calls, BB calls, MP3 calls.

Flop: (8,00 SB) 6:heart: , 4:club: , 4:heart: (4 players)
SB checks, BB checks, MP3 checks, Hero bets, SB calls, BB calls, MP3 calls.

Turn: (6,00 BB) K:club: (4 players)
SB checks, BB bets, MP3 folds, Hero raises, SB calls, BB 3-bets, Hero caps, SB (All-In), BB calls.

River: (16,68 BB) K:heart: (2 players)
BB bets, Hero raises, BB 3-bets, Hero caps, BB calls.

Final Pot: 24,68 BB

Results follow (highlight to see):
Hero shows a full-house, sixes full of kings (6s 6d)
BB shows a full-house, kings full of fours (Kd 7h)
SB shows two pairs, kings and nines (9h 9d)

BB wins with a full-house, kings full of fours (Kd 7h)