" Jos mä loyda jonku podin misd ma diggaan, ma osdan ssen. Jos sa ei diga, käyda gaddso mild sun dassu näyta deilaidissa"

Lapmas rahapöydässä:Hola! Me numbro uno! su casa o mu casa!