Täytyy laittaa linkki näppärään tee-se-itse -pelianalyysiin 2+2lta: How to use Poker Tracker.

Sisältää seuraavat kohdat:
 1. Do you have sufficient preflop aggression?
 2. Are you positionally aware?
 3. How's my stealing?
 4. Defending the blinds.
 5. Heads-up play.
 6. Multiway pots.
 7. Pocket pairs.
 8. Suited connectors.
 9. Unsuited connectors.
 10. Postflop aggression.
 11. Check-raising.