Equilator 1.6

  • z4tz
   z4tz
   Bronze
   Joined: 24.05.2008 Posts: 2,043
   When i try to start the 1.6 version of equilator i get up debug all the time. Previous versions worked perfectly for me.

   Message(unfortunately partially swedish, hope it helps a bit anyway):


   (10) Log: 18:34:12.23 -- Logfile set: C:\Documents and Settings\z4tz\Lokala inställningar\Application Data\Equilator\log.txt
   (10) Log: 18:34:12.23 -- Logfile cleared: C:\Documents and Settings\z4tz\Lokala inställningar\Application Data\Equilator\log.txt
   (10) Log: 18:34:12.64 -- , line 0: System.IO.FileLoadException: Det går inte att läsa in filen eller sammansättningen PBNCore, Version=1.16.0.66, Culture=neutral, PublicKeyToken=ade2e2c9353cd8a3 eller ett av dess beroenden. Den påträffade sammansättningens manifestdefinition matchar inte sammansättningsreferensen. (Undantag från HRESULT: 0x80131040)
   Filnamn: PBNCore, Version=1.16.0.66, Culture=neutral, PublicKeyToken=ade2e2c9353cd8a3
   vid Poker.MiniCardShow.b()
   vid Poker.MiniCardShow..ctor()
   vid PositiveEquity.CardSettings.a()
   vid PositiveEquity.CardSettings..ctor()
   vid PositiveEquity.MainForm.a()
   vid PositiveEquity.MainForm..ctor()
   vid PositiveEquity.b.a()

   VARN: Loggningen av sammansättningsbindningen är inaktiverad.
   Du kan aktivera felloggning för sammansättningsbindningar genom att ange registervärdet [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) till 1.
   Obs! Prestanda kan försämras något med felloggning för sammansättningsbindningar.
   Du kan inaktivera funktionen genom att ta bort registervärdet [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

   (10) , line 0: System.IO.FileLoadException: Det går inte att läsa in filen eller sammansättningen PBNCore, Version=1.16.0.66, Culture=neutral, PublicKeyToken=ade2e2c9353cd8a3 eller ett av dess beroenden. Den påträffade sammansättningens manifestdefinition matchar inte sammansättningsreferensen. (Undantag från HRESULT: 0x80131040)
   Filnamn: PBNCore, Version=1.16.0.66, Culture=neutral, PublicKeyToken=ade2e2c9353cd8a3
   vid Poker.MiniCardShow.b()
   vid Poker.MiniCardShow..ctor()
   vid PositiveEquity.CardSettings.a()
   vid PositiveEquity.CardSettings..ctor()
   vid PositiveEquity.MainForm.a()
   vid PositiveEquity.MainForm..ctor()
   vid PositiveEquity.b.a()

   VARN: Loggningen av sammansättningsbindningen är inaktiverad.
   Du kan aktivera felloggning för sammansättningsbindningar genom att ange registervärdet [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) till 1.
   Obs! Prestanda kan försämras något med felloggning för sammansättningsbindningar.
   Du kan inaktivera funktionen genom att ta bort registervärdet [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
 • 1 reply