[HM2] Komp zamula podczas pracy HM2

  • baca4b
   baca4b
   Bronze
   Joined: 30.08.2011 Posts: 49
   Witam,
   Miał ktoś może podobny problem z HM? Po włączeniu programu komputer zaczyna zamulać, sam HM zużywa bardzo dużo procesora i pamięci, nawet po wyczyszczeniu bazy danych, dodatkowo pojawia się aplikacja systemowa, która momentami zużywa cały dysk. Komp niezły jak na używanie HM: 16gb ram, procek i7, dysk 260sd. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale zainstalowałem najnowszą wersję postgresqla, zamiast tej podpiętej do HM i ma ją na innym dysku niż systemowy.
 • 2 replies
  • SDK1987
   SDK1987
   Moderator
   Moderator
   Joined: 12.11.2008 Posts: 35,860
   Originally posted by baca4b
   Had anyone had a similar problem with HM? When the program is turned on, the computer begins to muddy, and HM itself consumes a lot of processor and memory, even after the database is cleaned up, and a system application appears, which sometimes consumes the entire disk. Komp is good for using HM: 16gb ram, i7 pro, 260sd disc. I do not know if it has any meaning but I have installed the latest version of postgresqla, instead of it hooked up to HM and has it on a different disk than system.
   FYP. TY to Google Translate. I have translated your question for you. Otherwise the HM2 supporter can’t help you. If you prefer help in Polish I recommend posting in the Polish forum next time.

   Cheers,
   SDK1987
  • netsrak
   netsrak
   Gold
   Joined: 11.03.2006 Posts: 37,303
   Any error messages?
   Is your disk full or was it full in the past while HM was running?
   What happens if you create a new empty database and play a testsession with it?