» QUIZ

FL - Olika situationer (1)

av Firsttsunami

Firsttsunami har skapat ett quiz för PokerStrateger som spelar Fixed Limit Poker. Testa vad du kan i olika situationer och få detaljerade svar på vad du gjorde fel och varför vi rekommenderar ett annat spel.

Lycka till!

För diskussioner och frågor, var vänlig gå till forumet: Diskutera vårt quiz i forumet

Problem 1:


Pre-flop: Hero is BB with 8Heart , 7Heart
MP2 raises, 4 folds, Hero calls.

Flop: (4,50 SB) THeart , 9Club , 4Diamond (2 players)
Hero checks, MP2 bets, Hero?

Check/raise flop, bet turn, bet any river except for Q, K, A
Check/raise flop, bet turn, check/fold blank river
Check/call flop, check/call turn, check/fold river unimproved

Problem 2:

Pre-flop: Hero is BB with ASpade , 6Club
2 folds, CO raises, 2 folds, Hero calls.

Flop: (4,50 SB) KSpade , 9Heart , 6Diamond (2 players)
Hero checks, CO bets, Hero?


Du känner inte din motståndare. Bör du spela passivt eller aggressivt?

Check/call flop
Check/raise flop
Check/fold flop

Problem 3:


Pre-flop: Hero is BB with ASpade , 6Club
2 folds, CO raises, 2 folds, Hero calls.

Flop: (4,50 SB) KSpade , 9Heart , 6Diamond (2 players)
Hero checks, CO bets, Hero calls.

Turn: (3,25 BB) JHeart (2 players)
Hero checks, CO bets, Hero?

Detta problem liknar problem 2. Vi ser ett dåligt turn-kort efter att vi check-synar floppen. Din motståndare satsar igen. Vad gör du?

Check/call turn
Check/raise turn
Check/fold turn

Problem 4:

Pre-flop: Hero is SB with ASpade , QClub
4 folds, Hero raises, BB calls.

Flop: (4,00 SB) 8Club , 7Club , 3Diamond (2 players)
Hero bets, BB calls.

Turn: (3,00 BB) KHeart
Hero?


Din motståndare är en tänkande spelare, väldigt aggressiv och gillar att semi-bluffa.

Bet/call turn, call on good river cards (3, 4, K, 7, 8)
Bet/fold turn
Check/call turn

Problem 5:

Pre-flop: Hero is SB with ASpade , KHeart
2 folds, CO raises, BU folds, Hero 3-bets, BB folds, CO calls.

Flop: (7,00 SB) AHeart , 5Club , 8Club (2 players)
Hero bets, CO calls.

Turn: (4,50 BB) 2Club (2 players)
Hero bets, CO calls.

River: (6,50 BB) KClub
Hero?

Du kanske sitter med topp-tvåparen men brädan har fyra kort i samma färg. Din motståndare är en hyfsad TAG med ett WTS-värde på 40. Vad gör du?

Check/fold
Check/call
Bet/fold

Problem 6:


Pre-flop: Hero is MP3 with 4Club , 4Diamond
MP2 folds, Hero raises, 3 folds, BB calls.

Flop: (4,50 SB) QSpade , 9Spade , 9Club (2 players)
BB checks, Hero bets, BB raises, Hero calls.

Turn: (4,25 BB) 6Club (1 players)
BB bets, Hero?


Du har höjt ganska löst från MP3 med 44. Din motståndare är en TAG och check-höjer dig på floppen. Du synar på grund av den dragvänliga brädan och eftersom du vill se turn. Turn är blank. Din motståndare satsar igen. Vad gör du?

Raise and only bet a 6 or Q on the river against better draws
Call turn and call non T-, J-, K-, Spade- rivers
Fold

Problem 7:


Pre-flop: Hero is SB with 8Heart , 7Heart
4 folds, Hero raises, BB calls.

Flop: (4,00 SB) JSpade , 4Diamond , 3Club (2 players)
Hero bets, BB calls.

Turn: (3,00 BB) KClub
Hero?

Efter 200 händer har motståndaren denna statistik: 45/14/1,0/44

Vad gör du på turn?

Bet/3-bet
Check/fold
Bet/fold

Problem 8:


Pre-flop: Hero is SB with ASpade , TSpade
4 folds, Hero raises, BB calls.

Flop: (4,00 SB) AHeart , 8Club , 7Diamond (2 players)
Hero bets, BB calls.

Turn: (3,00 BB) 9Club (2 players)
Hero bets, BB raises, Hero calls.

River: (7,00 BB) 6Club
Hero?

Din motståndare är en LAG.

Donk/3-bet
Check/raise
Donk/call

Problem 9:

Vilket av följande påstående är fel?

Påstående 1:

Skydd blir viktigare i större potter, medan bluffar är viktigare i mindre potter.

Påstående
 2:

En semi-bluff är inte ett värdespel, men inte en ren bluff heller. Det är bara till hälften en bluff eftersom du har många outs till att träffa den vinnande handen.

Påstående 3:

När equity är över medel är det alltid korrekt att spela aggressivt.

Påstående 1 är fel
Påstående 2 är fel
Påstående 3 är fel

Problem 10:

Pre-flop: Hero is BB with ASpade , JHeart
4 folds, SB raises, Hero 3-bets, SB calls.

Flop: (6,00 SB) AHeart , 8Club , 7Club (2 players)
SB checks, Hero bets, SB raises, Hero calls.

Turn: (5,00 BB) 9Diamond (1 players)
SB bets, Hero?

Din motståndare check-höjer dig även fast du 3-betade honom före floppen. Turn ger dig ett hålstegdrag plus en medioker kicker för esset du träffade på floppen. Din motståndare satsar på turn, vad gör du?

Raise
Call
Fold